Ogólnopolska Konferencja pt. Etyka w medycynie – między teorią a praktyką

Rejestracja
Uczestnik rejestrowany przed 01.09.2016
Rejestracja zakończona 01.09.2016 00:00
295,00 PLN
zakończona

Student (bezpłatnie)
Rejestracja zakończona 22.09.2016 17:00
Bez opłat
zakończona

Uczestnik rejestrowany po 01.09.2016
Rejestracja zakończona 22.09.2016 17:00
345,00 PLN
zakończona

Opis wydarzenia
Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku organizują Ogólnopolską Konferencję pt. Etyka w medycynie – między teorią a praktyką, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-24 września 2016 r. Patronat honorowy nad Konferencją objął Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw. Zaproszenie na konferencję kierujemy przede wszystkim do lekarzy i przedstawicieli innych profesji medycznych oraz wszystkich zainteresowanych problemami etycznymi we współczesnej medycynie. Konferencja w założeniu ma być próbą zaktywizowania środowiska lekarzy-praktyków do szerszego spojrzenia i namysłu nad zmianami dokonującymi się w medycynie i przeobrażeniami w zawodzie lekarza. Tematyka konferencji: 1. Wyzwania etyczne współczesnego lekarza ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej, rodzinnej i onkologii. 2. Stałość wartości a zmienność norm etycznych w medycynie. 3. Praktyczne aspekty terapii daremnej w intensywnej terapii i w neonatologii. 4. Wyzwania etyczne w medycynie paliatywnej. 5. Czy prawo może wspierać lekarza w rozwiązywaniu dylematów etycznych? 6. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne współczesnej medycyny a etyka lekarska. 7. Kodeks Etyki Lekarskiej: teoria czy rzeczywisty przewodnik? Komitet Naukowy Konferencji: dr med. Roman Budziński dr hab. Marek Czarkowski prof. Włodzimierz Galewicz prof. Romuald Krajewski prof. Paweł Łuków dr hab. Jakub Pawlikowski prof. Magdalena Rutkowska prof. Janina Suchorzewska prof. Kazimierz Szewczyk Organizatorzy konferencji: Zakład Etyki Gdański Uniwersytet Medyczny ul. Tuwima 15 80-210 Gdańsk tel.: 58 349 14 86 Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku ul. Śniadeckich 33 80-204 Gdańsk tel.: 58 524 32 00
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
22.09.2016 17:00
Zakończenie:
24.09.2016 14:00

Gdańsk

Strona wydarzenia:
http://konferencja-etyka.gumed.edu.pl/

Udostępnij znajomym

Organizator

ADEPT S.C.

konferencja.etyka@adept.info.pl

+48 501 77 33 74

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl