Ogólnopolska Konferencja pt. Etyka w medycynie – między teorią a praktyką

Rejestracja

Uczestnik rejestrowany przed 01.09.2016

Rejestracja zakończona 01.09.2016 00:00

295,00 PLN

zakończona

Student (bezpłatnie)

Rejestracja zakończona 22.09.2016 17:00

Bez opłat

zakończona

Uczestnik rejestrowany po 01.09.2016

Rejestracja zakończona 22.09.2016 17:00

345,00 PLN

zakończona

Opis wydarzenia

Zakład Etyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku organizują Ogólnopolską Konferencję pt. Etyka w medycynie – między teorią a praktyką, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-24 września 2016 r.
Patronat honorowy nad Konferencją objął Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw.

Zaproszenie na konferencję kierujemy przede wszystkim do lekarzy i przedstawicieli innych profesji medycznych oraz wszystkich zainteresowanych problemami etycznymi we współczesnej medycynie. Konferencja w założeniu ma być próbą zaktywizowania środowiska lekarzy-praktyków do szerszego spojrzenia i namysłu nad zmianami dokonującymi się w medycynie i przeobrażeniami w zawodzie lekarza.

Tematyka konferencji:

1. Wyzwania etyczne współczesnego lekarza ze szczególnym uwzględnieniem medycyny ratunkowej, rodzinnej i onkologii.
2. Stałość wartości a zmienność norm etycznych w medycynie.
3. Praktyczne aspekty terapii daremnej w intensywnej terapii i w neonatologii.
4. Wyzwania etyczne w medycynie paliatywnej.
5. Czy prawo może wspierać lekarza w rozwiązywaniu dylematów etycznych?
6. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne współczesnej medycyny a etyka lekarska.
7. Kodeks Etyki Lekarskiej: teoria czy rzeczywisty przewodnik?

Komitet Naukowy Konferencji:

dr med. Roman Budziński
dr hab. Marek Czarkowski
prof. Włodzimierz Galewicz
prof. Romuald Krajewski
prof. Paweł Łuków
dr hab. Jakub Pawlikowski
prof. Magdalena Rutkowska
prof. Janina Suchorzewska
prof. Kazimierz Szewczyk

Organizatorzy konferencji:

Zakład Etyki
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 14 86

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33
80-204 Gdańsk
tel.: 58 524 32 00

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 22.09.2016 17:00
Zakończenie: 24.09.2016 14:00

Gdańsk

Strona wydarzenia:
http://konferencja-etyka.gumed.edu.pl/

Udostępnij znajomym:

Organizator
ADEPT S.C.
konferencja.etyka@adept.info.pl
+48 501 77 33 74